moto-or

Szkolenia okresowe

Kierowcy zawodowi zobowiązani są przechodzić szkolenie okresowe co pięć lat. Szkolenie okresowe kierowców zawodowych wykonujących transport drogowy osób lub rzeczy ma na celu odświeżenie wiedzy teoretycznej i praktycznej. Kurs ten został przygotowany dla kierowców przedłużających uprawnienia do wykonywania zawodu. Zajęcia na kursie mają ugruntować wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i komfortu pracy w zawodzie kierowcy.

Szkolenie okresowe obejmuje 35 godzin zajęć teoretycznych prowadzonych w formie kursu okresowego (wykłady) lub w formie cyklu zajęć (ćwiczenia przy użyciu komputera i specjalistycznego oprogramowania wspomagającego proces szkolenia, pod nadzorem trenera-wykładowcy w siedzibie ośrodka).

Pamiętać należy, aby do Szkolenia Okresowego przystąpić przynajmniej miesiąc przed datą wskazaną w tabelce. Czas ten pozwoli spokojnie uczestniczyć w szkoleniu, udać się do fotografa, wykonać badania lekarskie czy złożyć wniosek o wymianę prawa jazdy. Oczekiwanie na nowe prawo jazdy, to okres około dwóch tygodni.

Strona w budowie

Strona w budowie

Strona w budowie

Strona w budowie

PIGOSK