moto-or

Kategoria A1, A2, A

Program: 30 godzin teorii (godziny lekcyjne) + 20 godzin praktyki (godziny zegarowe).

Praktyczna nauka jazdy: odbywa się na motocyklach

  • Suzuki GN 125 (kat. A1)

  • Suzuki GS 500 (kat. A2)

  • Suzuki Glaudius SFV (kat.A)

Warunkiem uczestnictwa w kursie prawo jazdy kat. A, A2, A1 jest:

uzyskanie ze starostwa powiatowego: PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ (PKK): na kat. A trzeba mieć ukończone 24 lata lub 20 lat, jeśli osoba posiada od co najmniej 2 lat prawo jazdy kat. A2. Na kat. A2 trzeba mieć ukończone 18 lat. Natomiast na kat. A1 trzeba mieć ukończone 16 lat lub 3 m-ce przed osiągnięciem wymaganego wieku.

Do starostwa powiatowego trzeba dostarczyć:

  • wniosek o wydanie prawa jazdy

• orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem. W ośrodku jest możliwość wykonania badania lekarskiego w każdą środę o godzinie 15.00. Koszt to 100 PLN.

  • wyraźną aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3.5 x 4.5 cm przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem

  • pisemną zgodę rodzica lub opiekuna w przypadku, gdy kandydat nie ukończył 18 lat

  • kserokopię posiadanego prawa jazdy, jeżeli posiada.

lub zgłosić się do biura ośrodka i pobrać wymagane dokumenty.

Uprawnienia:

  • prawo jazdy kategorii A uprawnienia do kierowania motocyklem

  • prawo jazdy kategorii A2 uprawnienia do kierowania motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstawać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy nieprzekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,

  • prawo jazdy kat. A1 uprawnienia do kierowania o pojemności do 125 cm3 i mocy nie przekraczającej 11 kW i stosunku mocy masy własnej nie przekraczającym 0,1 kW/kg

Czas trwania kursu około 3 do 5 tygodni.

Zajęcia teoretyczne: minimum 30 godzin (realizowane są w ciągu 8 spotkań po 4 godziny lekcyjne) odbywają się od poniedziałku do piątku od 16.00 do ok. 19.15 (możliwość realizacji zajęć w weekendy). Możliwość ćwiczeń na stanowiskach komputerowych na pytaniach podobnych do pytań które występują na egzaminie w WORD-ie

Zajęcia praktyczne: minimum 20 godzin, prowadzone są na placu manewrowym oraz w ruchu drogowym, w mieście i poza miastem. Jazdy umawiane są indywidualne z instruktorem.

Opłata za szkolenie: 1400 zł

Jeżeli nie mają państwo całej gotówki przy wpłacie minimum 300 zł, pozostała należność można wpłacać w ratach, bez żadnych odsetek!

Strona w budowie

Strona w budowie

Strona w budowie

Strona w budowie

PIGOSK