moto-or

Kategoria T

Program: 30 godzin teorii (godziny lekcyjne) + 20 godzin praktyki (godziny zegarowe).

Praktyczna nauka jazdy odbywa się na ciągnikiem Ursus MF 255 z przyczepą.

Warunkiem uczestnictwa w kursie prawo jazdy kat. T jest:

  • uzyskanie ze starostwa powiatowego: PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ (PKK)
  • trzeba mieć ukończone 16 lat lub trzy miesiące przed osiągnięciem pełnoletności.

Do starostwa powiatowego trzeba dostarczyć:

  • wniosek o wydanie prawa jazdy

• orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem. W ośrodku jest możliwość wykonania badania lekarskiego w każdą środę o godzinie 15.00. Koszt to 100 PLN.

  • wyraźną aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3.5 x 4.5 cm przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem

  • pisemną zgodę rodzica lub opiekuna w przypadku, gdy kandydat nie ukończył 18 lat

  • kserokopię posiadanego prawa jazdy, jeżeli posiada.

lub zgłosić się do biura ośrodka i pobrać wymagane dokumenty.

Uprawnienia: prawo jazdy kategorii T uprawnienia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami) oraz pojazdami określonymi dla kat. AM.

Czas trwania kursu około 4 do 6 tygodni.

Zajęcia teoretyczne: minimum 30 godzin (realizowane są w ciągu 8 spotkań po 4 godziny lekcyjne) odbywają się od poniedziałku do piątku od 16.00 do ok. 19.15 (możliwość realizacji zajęć w weekendy). Możliwość ćwiczeń na stanowiskach komputerowych na pytaniach podobnych do pytań które występują na egzaminie w WORD-ie

Zajęcia praktyczne: minimum 20 godzin, prowadzone są ciągnikiem rolniczym marki Ursus MF 255. Jazdy umawiane indywidualne z instruktorem.

Opłata za szkolenie: 950 zł

Jeżeli nie mają państwo całej gotówki przy wpłacie minimum 300 zł, pozostała należność można wpłacać w ratach, bez żadnych odsetek!

Strona w budowie

Strona w budowie

Strona w budowie

Strona w budowie

PIGOSK