moto-or

Kategoria CE

Program: 25 godzin praktyki (godziny zegarowe).

Praktyczna nauka jazdy odbywa się MAN-em 12.240 z przyczepą centralnoosiową typu tandem, 

Warunkiem uczestnictwa w kursie prawo jazdy kat. C+E jest:

uzyskanie ze starostwa powiatowego: PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ (PKK): trzeba mieć ukończone 21 lat chyba, że posiada się ukończoną kwalifikacje wstępną, to wtedy wystarczy mieć 18 lat.

Do starostwa powiatowego trzeba dostarczyć:

• wniosek o wydanie prawa jazdy

• orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem

• orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem

• wyraźną aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3.5 x 4.5 cm przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób , aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem

• kserokopię posiadanego prawa jazdy kat. B lub zaświadczenie o zdanym egzaminie kat. B

lub zgłosić się do biura ośrodka i pobrać wymagane dokumenty.

Uprawnienia: prawo jazdy kategorii C+E uprawnia do kierowania pojazdami samochodowymi o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5t z wyjątkiem autobusu łącznie z przyczepą (przyczepami) oraz ciągnikiem rolniczym z przyczepą i pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami).

Czas trwania kursu około 3 do 5 tygodni.

Możliwość podejścia do egzaminu w Toruniu i Grudziądzu.

Zajęcia praktyczne: minimum 25 godzin prowadzone są na placu manewrowym oraz w ruchu drogowym, w mieście i poza miastem. Jazdy umawiane indywidualne z instruktorem, istnieje możliwość wyboru instruktora.

Opłata za szkolenie: 2000 zł

Jeżeli nie mają państwo całej gotówki przy wpłacie minimum 300 zł, pozostała należność można wpłacać w ratach, bez żadnych odsetek!

Strona w budowie

Strona w budowie

Strona w budowie

Strona w budowie

PIGOSK