moto-or

Kategoria C

Program: 20 godzin teorii (godziny lekcyjne) + 30 godzin praktyki (godziny zegarowe).

Praktyczna nauka jazdy odbywa się MAN-em 12.240 

Warunkiem uczestnictwa w kursie prawo jazdy kat. C jest:

uzyskanie ze starostwa powiatowego: PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ (PKK): trzeba mieć ukończone 21 lat chyba, że posiada się ukończoną kwalifikacje wstępną, to wtedy wystarczy mieć 18 lat.

Do starostwa powiatowego trzeba dostarczyć:

  • wniosek o wydanie prawa jazdy

  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem

  • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem

  • wyraźną aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3.5 x 4.5 cm przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób , aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem

  • kserokopię posiadanego prawa jazdy kat. B lub zaświadczenie o zdanym egzaminie kat. B

lub zgłosić się do biura ośrodka i pobrać wymagane dokumenty.

 

Uprawnienia: prawo jazdy kategorii C uprawnia do kierowania

• pojazdami samochodowymi o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3.5t, z wyjątkiem autobusu

• zespołem pojazdów złożonych z pojazdu określonego wyżej oraz przyczepy lekkiej

• pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM

• ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej

Czas trwania kursu około 3 do 5 tygodni.

Możliwość podejścia do egzaminu w Toruniu i Grudziądzu.

Zajęcia teoretyczne: minimum 20 godzin, realizowane są w ciągu 4 spotkań po 5 godzin lekcyjnych (możliwość realizacji zajęć w weekendy). Możliwość ćwiczeń na stanowiskach komputerowych na pytaniach podobnych do pytań które występują na egzaminie w WORD-ie.

Zajęcia praktyczne: minimum 30 godzin prowadzone są na placu manewrowym oraz w ruchu drogowym, w mieście i poza miastem. Jazdy umawiane indywidualne z instruktorem, istnieje możliwość wyboru instruktora.

Opłata za szkolenie: 2200 zł

Jeżeli nie mają państwo całej gotówki przy wpłacie minimum 300 zł, pozostała należność można wpłacać w ratach, bez żadnych odsetek!

Strona w budowie

Strona w budowie

Strona w budowie

Strona w budowie

PIGOSK