moto-or

Kategoria BE

Program: 15 godzin praktyki (godziny zegarowe).

Warunkiem uczestnictwa w kursie prawo jazdy kat. E do B jest:

uzyskanie ze starostwa powiatowego: PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ (PKK): trzeba mieć ukończone 18 lat.

Do starostwa powiatowego trzeba dostarczyć:

  • wniosek o wydanie prawa jazdy

• orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem. W ośrodku jest możliwość wykonania badania lekarskiego w każdą środę o godzinie 15.00. Koszt to 100 PLN.

  • wyraźną aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3.5 x 4.5 cm przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób , aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem

  • kserokopię posiadanego prawa jazdy kat. B lub zaświadczenie o zdanym egzaminie kat. B

lub zgłosić się do biura ośrodka i pobrać wymagane dokumenty.

Uprawnienia: prawo jazdy kategorii B+E uprawnia do kierowania pojazdami samochodowymi o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t z wyjątkiem autobus lub motocykla z przyczepą przy czym dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy nie może przekraczać 3,5 t oraz ciągnikiem rolniczym z przyczepą i pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami).

Czas trwania kursu około 2 tygodni.

Możliwość podejścia do egzaminu w Toruniu i Grudziądzu.

Zajęcia praktyczne: minimum 15 godzin, realizowane jest samochodem marki VW Transporter z przyczepą Niewiadów P1400, na placu manewrowym oraz w ruchu drogowym, w mieście i poza miastem. Jazdy umawiane indywidualne z instruktorem, istnieje możliwość wyboru instruktora.

Opłata za szkolenie: 950 zł

Jeżeli nie mają państwo całej gotówki przy wpłacie minimum 300 zł, pozostała należność można wpłacać w ratach, bez żadnych odsetek!

 

 

Strona w budowie

Strona w budowie

Strona w budowie

Strona w budowie

PIGOSK